• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Харилцах хаяг

(+51)264786

263790

info@inspection.gov.mn

www.inspection.gov.mn

Засгийн газрын XII байр Барилгачдын талбай-13 Улаанбаатар 15170

Санал, өргөдөл, гомдол

Түр засвартай Нээлттэй утас: 1800-1286