• Түмний төлөө

  Төрийн хяналт

 • Дотоод хяналт бол

  Хариуцлагын тогтолцоо юм

 • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

  зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

МХЕГ-ЫН ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛГА

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Ёс зүйн хороо тус газрын даргын 2017 оны 09 сарын 29-ны өдрийн 09 дугаар тушаалаар 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдсан. Ёс зүйн хороо нь МХЕГ-ын даргын тушаалаар томилогдсон төрийн захиргааны албан хаагчдын баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, тэдгээртэй холбоотой ёс зүйн зөрчлийг шалган тогтоох үүрэгтэйгээр ажилладаг. Үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2010 оны 129 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам”, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2015 оны 253 дугаар тушаалаар батлагдсан “Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийг ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ёс зүйн дүрэм”-ийг мөрдөж ажиллаж байна.

ЁС ЗҮЙН КОДЫН БҮРТГЭЛ татаж авах

ЁС ЗҮЙН ХОРОО АЖИЛЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН

 • "Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм". ЗГ-ын 2010 оны 288-р тогтоол. Татаж авах...
 • "Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэхжурам". ТАЗ-ын 2010 оны 129-р тогтоол.
 • "МХЕГ-ын Ёс зүйн хорооны ажиллах журам". МХЕГ-ын даргын 2011 оны 64-р тушаал. Татаж авах...
 • “Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийг ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх дүрэм”, МХЕГ-ын даргын 2015 оны 253 дугаар тушаал. Татаж авах...

МХЕГ-ЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА, ГИШҮҮДИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

1. Эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын хяналтын газрын Боловсрол, соёлын хяналтын хэлтсийн дарга М.Нямсүрэн

1.Төрсөн аймаг, сум

Улаанбаатар хот 1-р амаржих газарт төрсөн.

2. Нас

54

3. Хүйс

Эм

4. Мэргэжил

Багш, Микробиологич

5. Төгссөн сургууль

МУИС-бакалавр, магистр,

МУБИС-доктор Ph.D

6. Ажлын туршлага

1987-1992 онд ХҮЭШЗТИнститутэд эрдэм шинжилгээний ажилтан

1992-2012 онд АШУИС-ийн салбар сургуулийн захирал 2012-2016 онд НМХГ-ын ХУД дэх МХХ-ийн дарга

2016 оноос Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт Боловсрол, соёлын хяналтын хэлтсийн даргаар ажиллаж байна.

7. Улсад ажилласан жил

31 жил

2. Байгаль орчин, геологи, уул уурхайн хяналтын газрын Байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч  Ч.Нямдаваа

1.Төрсөн аймаг, сум

Увс аймагт төрсөн.

2. Нас

58

3. Хүйс

Эр

4. Мэргэжил

Ойн аж ахуйн инженер, удирдлагын менежер

5. Төгссөн сургууль

ХААДС, Удирдлагын академи

6. Ажлын туршлага

1985-1992 онуудад Ой модны аж үйлдвэрийн яамны Ойн хайгуул, зураг төслийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнд инженер таксатор, салбарын дарга

1993-2005 онд Хөвсгөл аймгийн Байгаль орчны газрын дарга, байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч, аймгийн МХГ-т ахлах байцаагч, газрын дарга

2006-2007 онд УМХГ-т Байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч

2008-2010 онд Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газарт БОГУУЦХХ-ийн дарга, улсын ахлах байцаагч

2011-одоо хүртэл Мэргэжлийн хяналтынерөнхий газарт Байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагчаар ажиллаж байна.

7. Улсад ажилласан жил

34 жил

3. Цацрагийн хяналтын хэлтсийн дарга, улсын ахлах байцаагч З.Отгон

1.Төрсөн аймаг, сум

Төв аймаг, Угтаалцайдам сум,

2. Нас

58

3. Хүйс

Эр

4. Мэргэжил

Химийн техонологич инженер,

5. Төгссөн сургууль

ОХУ, Москва хотын Д.И.Менделеевийн нэрэмжит Хими Технологийн Дээд сургууль,

6. Ажлын туршлага

Төрийн албанд 27 жил, үүнээс: Байгаль орчны хяналтын чиглэлээр  6 жил, Цацрагийн хяналтын чиглэлээр 8 жил ажиллаж байна.

7. Улсад ажилласан жил

Улсад 29 жил ажиллаж байна. Үүнээс:

- Шинжлэх ухааны байгууллагад 9 жил,

- Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад 14 жил гаруй ажиллаж байна.

4. Эрсдэлийн удирдлага, стратеги төлөвлөлтийн газрын Эрсдэлийн удирдлагын хэлтсийн дарга С.Энхмандах

1.Төрсөн аймаг, сум

Улаанбаатар хотод төрсөн.

2. Нас

34

3. Хүйс

Эр

4. Мэргэжил

Олон улсын улс төр судлал, Менежмент /MBA/

5. Төгссөн сургууль

ИБУИНВУ-ын Дарбигийн их сургууль,

БНСУ-ын Хансео их сургууль

6. Ажлын туршлага

2006-2009 онд Дайсон групп /БНСУ/ төслийн менежер

2011-2012 онд Сошиалли инспайр ХХК /АНГЛИ/ стратеги хөгжил хариуцсан менежер

2014-2016 онд  Дэвшил мандал ХК гүйцэтгэх захирал

2017 оноос Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт  Эрсдэлийн удирдлага, стратеги төлөвлөлтийн газрын Эрсдэлийн удирдлагын хэлтсийн даргаар ажиллаж байна.

7. Улсад ажилласан жил

10 жил

5. Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Т.Төмөрбаатар

1.Төрсөн аймаг, сум

Өвөрхангай аймаг, Баян-Өндөр сум

2. Нас

49

3. Хүйс

Эр

4. Мэргэжил

Эрүүл ахуйч, халдвар судлагч их эмч

5. Төгссөн сургууль

ОХУ-ын Иркутск хотын Анагаах ухааны их сургууль

6. Ажлын туршлага

1999-2000 онд Эрүүл мэндийн улсын хяналтын албанд

Эрүүл ахуй, халдвар судлалын хяналтын улсын байцаагч,

2000-2001 онд Буянт-Ухаа боомтын Хилийн мэргэжлийн хяналтын товчоонд Эрүүл ахуй, халдвар судлалын хяналтын улсын байцаагч,

2001-2002 онд Эрүүл мэндийн хяналтын улсын албанд Эрүүл ахуйн тасгийн дарга, Улсын ахлах байцаагч,

2003 оноос өнөөг хүртэл Улсын мэргэжлийн хяналтын газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Хилийн мэргэжлийн хяналтын газар, Хилийн мэргэжлийн хяналтын улсын алба, Хил, хорио цээрийн хяналтын газар, Экспорт, импорт, хилийн  хорио цээрийн газарт Улсын ахлах байцаагч

7. Улсад ажилласан жил

20 жил

6. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, тусгай хяналтын газрын Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч П.Батжаргал

1.Төрсөн аймаг, сум

Хөвсгөл аймаг Ханх суманд төрсөн.

2. Нас

47

3. Хүйс

Эр

4. Мэргэжил

Нягтлан бодогч-Эдийн засагч

5. Төгссөн сургууль

1994 онд МУИС-ийн харьяа Завхан аймаг дахь Эдийн засгийн коллеж

2000 онд Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургууль

6. Ажлын туршлага

1994-2001 онд Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын ЗДТГ-т нягтлан бодогч, Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч

2001-2006 онд Хөвсгөл аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч, сангийн нягтлан бодогч, Ерөнхий нягтлан бодогч

2006 оноос одоог хүртэл Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал, тусгай хяналтын газарт Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч, улсын ахлах байцаагчаар ажиллаж байна.

7. Улсад ажилласан жил

25 жил

7. Дэд бүтцийн хяналтын газрын Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Л.Ганбаатар

1.Төрсөн аймаг, сум

Завхан аймагт төрсөн.

2. Нас

44

3. Хүйс

Эр

4. Мэргэжил

Барилгын материалын технологи инженер, Төрийн удирдлагын менежер

5. Төгссөн сургууль

 ТИС бакалавр

 ШУТИС магистр

 Удирдлагын академи

6. Ажлын туршлага

2000-2002 онд ЗГ-ын тохируулагч агентлаг ДБУХА-нд барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч

2003-2008 УМХГ-т барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч, улсын ахлах байцаагч

2008-оноос одоог хүртэл Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагчаар ажиллаж байна.

7. Улсад ажилласан жил

21 жил

8. Хүнсний аюулгүй байдал, хөдөө аж ахуйн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч Е.Цэндсүрэн

1.Төрсөн аймаг, сум

Улаанбаатар, 3-р амаржих газар

2. Нас

52

3. Хүйс

Эм

4. Мэргэжил

Хүнсний үйлдвэрийн технологич инженер, магистр

5. Төгссөн сургууль

ТИС-баклавр, ШУТИС-магистр

6. Ажлын туршлага

1987-1990онд ОСНААҮГ-ын Баянбүрд цогцолборт лаборант

1991-1993 онд Улсын Эрүүл Ахуй Халдвар Судлалын хяналтын газарт дотоод ажилтан

2000-2004 онд БГД-ийн ЭМХА, НМХГ-ын Төв лабораторид микробиологийн лаборант

2004-2018 онд НМХГ-ын ХХААХҮҮХХ, БГД, СБД, ЧД дэх МХХ-т хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч

2019 оноос Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагчаар ажиллаж байна.

7. Улсад ажилласан жил

26 жил

9. Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ё.Отгонжаргал

1.Төрсөн аймаг, сум

Завхан аймаг Улиастай  сум

2. Нас

45

3. Хүйс

эм

4. Мэргэжил

Хуульч, эрх зүйч

5. Төгссөн сургууль

Багшийн сургууль /багш/

“Их засаг”  их сургууль /эрх зүйч/

6. Ажлын туршлага

1993-1997 Завхан аймаг багш

1997-2000 Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүргийн 147-р цэцэрлэг багш

2004-2008 “Зүрийн булан”, “Машин механизм” ХХК-иудад Хуулийн зөвлөх

2008-2015 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газарт Эрх зүйн мэргэжилтэн

2015 оноос одоох хүртэл Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнээр   ажиллаж байна.

7. Улсад ажилласан жил

19 жил

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ