• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Сар шиний мэндчилгээ

2018 оны 2 сарын 15 42

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ