• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Улсын хилээр нэвтэрч буй бодис, бараа, бүтээгдэхүүнд тавих цацрагийн хяналт сэдэвт сургалт явагдаж байна

2017 оны 8 сарын 18 3197

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас “Улсын хилээр нэвтэрч буй бодис, бараа, бүтээгдэхүүнд тавих цацрагийн хяналт” сэдэвт сургалтыг АНУ-ын Эрчим хүчний яамтай хамтран зохион байгуулж байна. ...
Шинэ нисэх онгоцны буудалд цацрагийн хяналтын төхөөрөмж суурилуулах бэлтгэл ажлаа эхлүүллээ

2017 оны 8 сарын 15 1024

МХЕГ, АНУ-ын Эрчим хүчний яамны хамтарсан баг шинэ нисэх онгоцны буудалд цацрагийн хяналтын төхөөрөмж суурилуулах бэлтгэл ажлаа эхлүүллээ...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ