• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Шинэ нисэх онгоцны буудалд цацрагийн хяналтын төхөөрөмж суурилуулах бэлтгэл ажлаа эхлүүллээ

2017 оны 8 сарын 15 1102

МХЕГ, АНУ-ын Эрчим хүчний яамны хамтарсан баг шинэ нисэх онгоцны буудалд цацрагийн хяналтын төхөөрөмж суурилуулах бэлтгэл ажлаа эхлүүллээ...
Монгол Улсын Засгийн газраас 2017 оны 05 сарын 24-ны өдрийн 151 дүгээр тогтоолоор бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг зохицуулсан журмыг баталсан байна

2017 оны 6 сарын 15 881

Монгол Улсын Засгийн газраас 2017 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн 151 дүгээр тогтоолоор бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг зохицуулсан журмыг баталсан байна. Иймд журмыг судлан, бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлогчдын үйл ажиллагаанд тус журмын дагу?...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ