• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Шүдний эмнэлгийн цацрагтай ажиллагчидад хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангуулах сургалт зохион байгуулав

2017 оны 10 сарын 27 2350

“Иргэн бүр эрсдэлгүй орчинд” сарын аяны хүрээнд Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, Монголын шүдний мэргэжилтний холбоо хамтран нийслэлийн хэмжээнд рентген аппарат ашиглан үйл ажиллагаа явуулж буй шүдни...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ