• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Монгол Улсын Засгийн газраас 2017 оны 05 сарын 24-ны өдрийн 151 дүгээр тогтоолоор бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг зохицуулсан журмыг баталсан байна

2017 оны 6 сарын 15 779

Монгол Улсын Засгийн газраас 2017 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн 151 дүгээр тогтоолоор бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг зохицуулсан журмыг баталсан байна. Иймд журмыг судлан, бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлогчдын үйл ажиллагаанд тус журмын дагу?...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ