• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Улсын хилээр нэвтэрч буй бодис, бараа, бүтээгдэхүүнд тавих цацрагийн хяналт сэдэвт сургалт явагдаж байна

2017 оны 8 сарын 18 3407

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас “Улсын хилээр нэвтэрч буй бодис, бараа, бүтээгдэхүүнд тавих цацрагийн хяналт” сэдэвт сургалтыг АНУ-ын Эрчим хүчний яамтай хамтран зохион байгуулж байна. ...
Шинэ нисэх онгоцны буудалд цацрагийн хяналтын төхөөрөмж суурилуулах бэлтгэл ажлаа эхлүүллээ

2017 оны 8 сарын 15 1239

МХЕГ, АНУ-ын Эрчим хүчний яамны хамтарсан баг шинэ нисэх онгоцны буудалд цацрагийн хяналтын төхөөрөмж суурилуулах бэлтгэл ажлаа эхлүүллээ...
Монгол Улсын Засгийн газраас 2017 оны 05 сарын 24-ны өдрийн 151 дүгээр тогтоолоор бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг зохицуулсан журмыг баталсан байна

2017 оны 6 сарын 15 1052

Монгол Улсын Засгийн газраас 2017 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн 151 дүгээр тогтоолоор бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг зохицуулсан журмыг баталсан байна. Иймд журмыг судлан, бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлогчдын үйл ажиллагаанд тус журмын дагу?...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ