• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Шуурхай удирдлага, мэдээллээр ханган ажиллаж байна

2018 оны 7 сарын 3 207

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас энэ сарын 3-6-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохиогдож буй Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын бага хурлын үеэр хоол, хүнсний аюулгүй байдалд хөндлөнгийн хяналт тавин, хариуцлагатай жижүүр ажиллуулж, шуурхай удирдлага, мэдээллээр ханган ажиллаж байна.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ