• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Монгол Улсын Засгийн газраас 2017 оны 05 сарын 24-ны өдрийн 151 дүгээр тогтоолоор бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг зохицуулсан журмыг баталсан байна

2017 оны 6 сарын 15 572

Монгол Улсын Засгийн газраас 2017 оны 05 сарын 24-ны өдрийн 151 дүгээр тогтоолоор бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг зохицуулсан журмыг баталсан байна.
Иймд журмыг судлан, бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлогчдын үйл ажиллагаанд тус журмын дагуу хяналт тавина уу. Дараах линкээр орж татаж аваарай. 
 

/beta/upload/files/Govt-order-151-ASM-regulation%201_pdf%20Bichil%20uurkhai%20juram.pdf

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ