• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

“Дэд бүтцийн хяналтад-Таны оролцоо” аяны нээлт боллоо

2017 оны 4 сарын 14 2558

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан МХЕГ-ын 2017 оны төлөвлөгөөнд “Нийгэмд тулгамдсан тодорхой асуудлаар хэрэглэгчид чиглэсэн аяныг хяналтын чиглэл тус бүрээр зохион байгуулна” гэж тусгасны дагуу “Дэд бүтцийн хяналтад-Таны оролцоо” сарын аяныг улсын хэмжээнд зохион ба?...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ