• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ДЭД ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДЛАА

2017 оны 12 сарын 13 632

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ