• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ЭМИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭГ ХЭВШҮҮЛЬЕ!

2019 оны 5 сарын 16 780

ЭМИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭГ ХЭВШҮҮЛЬЕ!...
250 ОРЧИМ ЭМНЭЛГИЙН БАЙГУУЛЛАГА 550 ГАРУЙ РЕНТГЕН ОНОШИЛГООНЫ АППАРАТЫГ ЭМЧИЛГЭЭ, ОНОШИЛГООНД АШИГЛАЖ БАЙНА

2019 оны 5 сарын 15 605

... “Рентген кабинет, ионжуулагч цацраг үүсгэгч аппарат төхөөрөмжийг ашиглах, суурилуулах болон рентген шинжилгээ хийх үед мөрдөх цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийн төслийн хэлэлцүүлгийг өрнүүллээ......

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ