• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

УЛСЫН БАЙЦААГЧДЫГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТ БОЛОВ

2019 оны 5 сарын 1 145

... нийт 48 цагийн сургалтад хамрагдан мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүллээ....
“ЦАЙЗ” ЗАХ ДЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТАД 100 ГАРУЙ ИРГЭН ХАМРАГДЛАА

2019 оны 5 сарын 1 186

...модны захын галын аюулгүй байдал, галын хор хэрэглэж гал унтраах зааварчилгаа, стандартын шаардлага хангасан тоног, төхөөрөмж /хөрөө, рам/, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл, тухайн модны захын дотоод хяналт зэргийг бодит байдлаар үзүүл...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ