• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

“Дэд бүтцийн хяналтад-Таны оролцоо” аяны нээлт боллоо

2017 оны 4 сарын 14 3063

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан МХЕГ-ын 2017 оны төлөвлөгөөнд “Нийгэмд тулгамдсан тодорхой асуудлаар хэрэглэгчид чиглэсэн аяныг хяналтын чиглэл тус бүрээр зохион байгуулна” гэж тусгасны дагуу “Дэд бүтцийн хяналтад-Таны оролцоо” сарын аяныг улсын хэмжээнд зохион ба?...
Хүнсний худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдийг сургалтад хамруулав

2017 оны 4 сарын 14 2898

МХЕГ, НМХГ, Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв хамтран “Түргэн гэмтэх бүтээгдэхүүний хадгалалтын горим” сэдэвт сургалт зохион байгуулж, төв, орон нутгийн МХГ-ын улсын байцаагч, хүнсний худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөлөл 70 гаруй хүнийг хамр?...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ