• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2018 оны 1 сарын 16 230

ДЭД ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДЛАА

2017 оны 12 сарын 13 972

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ