• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ГАЗАРДУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖ ТАНЫ АМЬ НАСЫГ ХАМГААЛНА

2017 оны 10 сарын 31 281

Цахилгаан тоноглолын их бие, хийцийн металл хэсгүүд хэвийн үед хүчдэлгүй байдаг боловч хэвийн бус горим үүсэх, алдаатай холболт, бороо, ус, чийг, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн цахилгаан тусгаарлагч (хөндийрүүлэг) муудсанаас болж хүчдэлтэй болох тохиолдол цөөнгүй байдаг. Э?...
ЦАХИЛГААНЫ ХӨНГӨЛӨЛТӨД ХАМРАГДАХ ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

2017 оны 10 сарын 31 163

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 214 дүгээр тогтоолоор Нийслэлийн гэр хорооллын өрхөд цахилгааны тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх журам батлагдан гарсан. Энэхүү журмаар “Агаарын тухай” хуулийн 14.1-д заасан нөхцөл, шалгуурын аль нэгийг хангасан болон нийслэлийн агаарын чанары...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ