• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

УЛААНБААТАР-АРВАЙХЭЭР, УЛААНБААТАР-МАНДАЛГОВЬ ЧИГЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН АШИГЛАЛТ, ЭВДРЭЛД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

2019 оны 6 сарын 21 128

УЛААНБААТАР-АРВАЙХЭЭР, УЛААНБААТАР-МАНДАЛГОВЬ ЧИГЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН АШИГЛАЛТ, ЭВДРЭЛД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ