• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ХҮНИЙ АМИНААС ИЛҮҮ ҮНЭТЭЙ БАРИЛГА ГЭЖ БАЙХГҮЙ...

2019 оны 4 сарын 5 110

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах, дотоод хяналтыг хэвшүүлэх. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас БХБЯ-тай хамтран зохион байгуулсан тус сургалтад энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 140 гаруй хүн хамрагдлаа. ...
МОГОЙН ГОЛЫН ИЛ УУРХАЙН НУРАХ ЭРСДЭЛТЭЙ ХЭСЭГТ НҮҮРС ОЛБОРЛОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХЫГ ЗОГСООВ

2019 оны 3 сарын 25 91

Могойн голын ил уурхайн нүүрс олборлолтын байдалд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийлээ. ...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ