• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Бүтээгдэхүүний эрсдэлийн үнэлгээг олон улсад зөвшөөрөгдсөн аргачлалаар хийнэ

2017 оны 4 сарын 4 4296

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Европын холбооноос хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсын стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх” төсөл хамтран бүтээгдэхүүний эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлалыг заах сургалт зохион байгуулж байна. ...
ХАБҮЛЛ-д олон улсын магадлан итгэмжлэл хийж эхэллээ

2017 оны 4 сарын 4 3534

АНУ-ын (ANSI-ASQ) үндэсний итгэмжлэлийн байгууллагаас ХАБҮЛЛ-ийн Эмийн хяналтын лабораторид "Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025 стандарт"-ын дагуу магадлан итгэмжлэлийн хяналт үнэлгээг хийж эхлээд байна...
Сургууль, цэцэрлэгийн удирдлага, эмч нарыг сургалтад хамруулав

2017 оны 3 сарын 31 4289

МХЕГ, НМХГ хамтран “Сургууль, цэцэрлэгийн эрүүл ахуй, дотоод хяналтын асуудлууд” сэдэвт салбарын сургалтыг онлайнаар зохион байгууллаа. Сургалтад сургууль, цэцэрлэгийн удирдлага, эмч, дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтнүүд хамрагдав....
ОУХБ-ын төлөөлөгчийг хүлээн авч уулзав

2017 оны 3 сарын 30 2333

МХЕГ-ын дарга, Улсын ерөнхий байцаагч Н.Цагаанхүү Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын БНХАУ, Монгол Улсыг хариуцсан захирал Тим Дэ Мэйэрийг хүлээн авч уулзлаа....
“Шинэ байцаагч” хөтөлбөрт сургалтад улсын байцаагчдыг хамрууллаа

2017 оны 3 сарын 30 1645

МХЕГ-ын 2017 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу “Шинэ байцаагч” хөтөлбөрт сургалтыг аймаг, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Хилийн мэргэжлийн хяналтын албыг хамруулж зохион байгууллаа. ...
“Аюулгүй хүнс” сарын аян үргэлжилж байна

2017 оны 3 сарын 28 2708

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 01\90 тоот удирдамжийн дагуу хүн амын хүнсний аюулгүй байдлын мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх, сургалт сурталчилгааг зохион байгуулж, иргэдийг хүнсний гаралтай болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Аюулгүй хүнс” сар...
Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг сайжруулах сургалт зохион байгуулав

2017 оны 3 сарын 28 3178

МХЕГ-аас цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын хяналтыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий байцаагч нарт зориулсан “Цөмийн энергийн салбарын эрхзүйн шинэчлэл ба цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг сайжруулах нь” сэдэвт сургалтыг улсын хэмжээнд зохион байгуулж байна. ...
“Хүнсний бүтээгдэхүүнийг худалдаалахад тавигдах шаардлага” сургалт боллоо

2017 оны 3 сарын 24 4073

МХЕГ-ын Хүнсний аюулгүй байдал, хөдөө аж ахуйн хяналтын газар, Эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын хяналтын газар, НМХГ хамтран “Хүнсний бүтээгдэхүүнийг худалдаалахад тавигдах шаардлага” сэдэвт сургалт зохион байгуулж байна. Сургалтад төв, орон нутгийн МХГ-ын улсын байцаагч, Е...
Органик хүнсний үйлдвэрлэлд тавигдах шаардлага

2017 оны 3 сарын 23 2393

Аюулгүй хүнс аяны хүрээнд "Органик хүнсний үйлдвэрлэлд тавигдах шаардлага" сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа....
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

2017 оны 3 сарын 23 2386

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар нь “Бичгийн цаас, принтерийн болон каноны хор”–ыг нийлүүлэх МХЕГ-2017/01тендерийг зарлаж байгаа ба аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. ...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ