• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧИД УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ЭРХТЭЙ БОЛЛОО

2019 оны 4 сарын 29 99

Тус чадавхжуулах сургалтад 62 байгаль хамгаалагч оролцсон ба Монгол Улсын ерөнхий байцаагч, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргаас байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчийн эрхээ авлаа....

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ