• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ХҮНИЙ АМИНААС ИЛҮҮ ҮНЭТЭЙ БАРИЛГА ГЭЖ БАЙХГҮЙ...

2019 оны 4 сарын 5 148

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах, дотоод хяналтыг хэвшүүлэх. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас БХБЯ-тай хамтран зохион байгуулсан тус сургалтад энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 140 гаруй хүн хамрагдлаа. ...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ