• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Дадлага, сургалтад хамрагдав

2018 оны 6 сарын 25 393

Монгол Улсын хилээр нэвтрэх цөмийн материал, цацраг идэвхт бодисын хууль бус хөдөлгөөнд хяналт тавих, цацрагийн хяналтын төхөөрөмжийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор МХЕГ-ын Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын газраас хилийн 15 боомтын улсын байцаагчдад сургалт явууллаа.

Сургалтанд оролцогчдод НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн 2004 оны 1540 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах үүднээс цөмийн материал, цацрагийн үүсгүүрт тавих хяналт шалгалтыг хэрхэн зөв гүйцэтгэх, цацрагийн хяналтын тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлийг тодорхойлох, тэдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэх болон цөмийн, хими, биологийн зэвсэгийн зориулалттай бараа бүтээгдэхүүнүүдийг террорист этгээдүүдийн гарт орохоос хэрхэн урьдчилан сэргийлэх зэрэг мэдлэг мэдээллийг холбогдох мэргэжилтнүүд өгч, Буянт-Ухаа боомт дахь зориулалтын сургалтын тоног төхөөрөмж дээр дадлага хийжээ.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ