• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Бичил уурхайн хяналтыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэв

2018 оны 6 сарын 26 289

Өнөөдөр Швейцарын хөгжлийн агентлагаас Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад хууль бусаар ашигт малтмал олборлож байгаа иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг агаараас хянах, зөрчил дутагдлыг баримтжуулах зорилгоор ашиглах сүүлийн үеийн дрон түүний програм хангамж, GPS төхөөрөмжийг гардуулан өглөө. 

Эдгээр төхөөрөмжийг бичил уурхай ихээр төвлөрсөн аймгуудын Мэргэжлийн хяналтын газруудад хууль бусаар ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг таслан зогсоох зорилгоор ашиглах юм.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ