• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Улсын байцаагчдыг чадавхжуулах сургалтанд хамруулж байна

2018 оны 10 сарын 12 140

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас "Хүнс, хүүхдийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагчдыг чадавхжуулах нь" сэдэвт сургалтыг энэ сарын 11-12-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ