• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр 770 иргэн үйлчлүүлжээ

2018 оны 10 сарын 31 179

Энэ сарын 15-наас 29-ний өдрүүдэд МХЕГ-ын Зөвлөгөө, мэдээллийн төв нийт 770 иргэнд үйлчилж, 739 албан бичиг, 31 өргөдөл гомдол хүлээн авчээ.

Зөвлөгөө, мэдээллийн төвөөр үйлчлүүлсэн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад гарын авлага, зөвлөмж тарааж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ