• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ТАНЫ ЭРҮҮЛ МЭНД-ТАНЫ ГАРТ

2018 оны 12 сарын 3 151

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ