• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Хяналтын хуудсанд нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар хэлэлцүүлэг хийв

2019 оны 1 сарын 8 339

МХЕГ-ын Боловсрол, соёлын хяналтын хэлтсээс ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, их, дээд сургууль болон мэргэжлийн боловсрол эзэмшүүлэх үйл ажиллагаа, музейн сан хөмрөгийн бүртгэл, хадгалалт, хамгаалалтыг шалгах хяналтын хуудаснуудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар хэлэлцүүлгийг 01 сарын 07-ны өдөр зохион байгууллаа.

Хэлэлцүүлгээр аймаг, орон нутгийн боловсрол, соёлын хяналтын улсын байцаагчдаас ирүүлсэн 90 гаруй саналтай танилцан, хэлэлцүүлэг хийж нэгтгэв.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ