• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Сар шинийн баяраар мал, амьтны гоц халдварт өвчин гарсан, хорио цээрийн бүс нутгаас хүн, мал, амьтны шилжилт хөдөлгөөн хийхгүй байхыг сэрэмжлүүлж байна

2019 оны 2 сарын 4 217

Сар шинийн баяраар мал, амьтны гоц халдварт өвчин гарсан, хорио цээрийн бүс нутгаас хүн, мал, амьтны шилжилт хөдөлгөөн хийхгүй байхыг сэрэмжлүүлж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ