• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Улаанбурхан өвчнөөс урьдчилан сэргийлье

2019 оны 3 сарын 14 93

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ