• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

642 иргэн зөвлөгөө, мэдээлэл авч үйлчлүүлжээ

2019 оны 3 сарын 26 182

Өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд МХЕГ-ын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр 642 иргэн үйлчлүүлж 612 албан бичиг, 30 өргөдөл гомдол өгчээ. Өргөдөл гомдлын 19-ийг шийдвэрлэсэн бол үлдсэн нь хяналтын шатанд байна. Хариутай 409 албан бичгээс 190-ийг шийдвэрлэжээ. Нийт албан бичгийн 55 орчим хувийг ЭИХХЦХГ болон ДБХГ-т хандан ирүүлсэн байна.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ