• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сургалт зохион байгуулав

2019 оны 3 сарын 27 201

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумаас Гашуунсухайт боомт хүртэлх нүүрс тээвэрлэлтийн зам дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй нийтийн хоол үйлдвэрлэл, хүнсний худалдаа эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа, нөхцөл нь эрүүл ахуйн дэглэм шаардлагыг хангаж буй эсэх, хоол, хүнснээс шалтгаалсан хордлого халдвар гарах эрсдэлээс урьчдилан сэргийлэх зорилгоор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас газар дээр нь ажиллажээ. Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчид нийт 127 газрын хамруулан хяналт хийж, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт явуулан, зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг өгөв.

Хоол үйлдвэрлэл, хүнсний худалдаа эрхэлж буй эдгээр газруудын ихэнх нь үйл ажиллагаа эрхлэх болон газрын зөвшөөрөлгүй ажиллаж байгаа бөгөөд Цогтцэций, Ханбогд сумын нутаг дахь зөвшөөрөгдсөн бүсд төвлөрүүлэн, хоол үйлдвэрлэл, хүнсний худалдаа үйлчилгээний нөхцөлийг хангуулахаар болжээ.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ