• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Махны экспортыг нэмэгдүүлэхэд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас дэмжлэг үзүүлнэ

2019 оны 4 сарын 17 374

Монгол Улсын Засгийн газраас махны экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа ажлын хүрээнд  мал төхөөрөх, мах боловсруулах үйлдвэрүүдэд БНХАУ-аас хянан магадлагаа явуулахад тавигдах шаардлагыг хангах, дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор МХЕГ-аас төрийн болон ТББ-ийн төлөөлөл, мал төхөөрөх, мах боловсруулах үйлдвэрийн удирдлагуудыг оролцуулан энэ сарын 18-ны өдөр уулзалт зохион байгуулж, тулгамдаж буй асуудлуудаа хэлэлцэв.

Уулзалт, хэлэлцүүлэгт 58 аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл оролцсон бөгөөд импортлогч талаас тавигдсан нөхцөл, шаардлага, тухайн үйлдвэрт хянан магадлагаа хийхэд  бүрдүүлэх материал, тулгарч буй асуудлуудын талаар ярилцаж зөвлөгөө, зөвлөмж  өглөө. Түүнчлэн мал төхөөрөх, мах боловсруулах үйлдвэрүүдийн өнөөгийн байдал, хяналт шалгалтын дүн, Мал амьтны эрүүл мэндийн хууль шинээр мөрдөгдөж байгаатай холбоотойгоор хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Мэргэжлийн хяналт, Мал эмнэлгийн байгууллага хоорондын уялдааг хангах, махны үйлдвэрлэл, экспортыг  дэмжих, хяналт шалгалтын давхардлыг арилгах зэрэг асуудлаар мэдээлэл өгсөн байна. Мөн холбогдох журмыг шинэчлэхэд аж ахуйн нэгжүүдээс санал авч, тусгахаар болов.

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас гадаад орны хил хорио цээрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах хэлэлцээр, протокол байгуулсны үр дүнд Монгол Улсаас 2018 онд БНХАУ-д гэхэд 70 гаруй мянган тонн мах экспортолжээ.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ