• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

“ДОТООД ХЯНАЛТЫГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ НЬ” СУРГАЛТАД 25 ААН ХАМРАГДАВ

2019 оны 4 сарын 29 145

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас “Нийслэлийн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих төв”-тэй хамтран нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй гурил, гурилан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зориулан сургалт зохион байгууллаа. Хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгч, тэр дундаа технологичдод дотоод хяналтыг төлөвшүүлэх, хэвшүүлэх болон хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг цаг алдалгүй арилгаж ажиллах сэдвээр хийгдсэн тус сургалтад 25 байгууллага хамрагдлаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ