• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр иргэдэд үйлчилж байна

2019 оны 5 сарын 14 86

Өнгөрсөн 14 хоногт МХЕГ-ын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр 682 иргэн үйлчлүүлж зөвлөгөө, мэдээлэл авав. Энэ хугацаанд 451 хариутай бичиг, есөн өргөдөл гомдол хүлээн авсан байна. Хариутай бичгийн 263-ийг шийдвэрлэсэн бол зургаан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэжээ.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ