• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Тусгай зөвшөөрөл авахтай холбоотой мэдээллийг МХЕГ-ын цахим хуудаснаас авах боломжтой

2019 оны 5 сарын 28 565

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ