• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр 619 албан бичиг, 27 өргөдөл гомдол хүлээн авчээ

2019 оны 5 сарын 28 304

Өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр нийт 619 албан бичиг /463 буюу 74.8% нь хариутай, 225 буюу 36.3% нь хариугүй/, өргөдөл гомдол 27-г хүлээн авч бүртгэжээ.

Хариутай албан бичгийн 238-ийг шийдвэрлэсэн бол 27 өргөдөл гомдлын долоог нь шийдвэрлэсэн байна.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ