• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Үер буусны дараа болзошгүй эрсдэл, хордлого, халдвараас урьдчилан сэргийлээрэй

2019 оны 6 сарын 17 123

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ