• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

“Зөвлөгөө мэдээллийн төв”-өөр 10, 1800-1286 дугаарын утсаар 20 гомдол хүлээн авав

2019 оны 11 сарын 12 260

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын “Зөвлөгөө мэдээллийн төв”-өөр өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд 651 албан бичиг хүлээн авав. Үүнээс хариутай 383 албан бичгийн 181-ийг шийдвэрлэсэн байна. Иргэдээс “Зөвлөгөө мэдээллийн төв”-өөр 10 гомдол, 1800-1286 дугаарын утсаар 20 гомдол хүлээн авч хяналтын нэгжид шилжүүлжээ.

Мөн 1800-1286 дугаарын утсаар холбогдсон 30 дуудлагад зөвлөгөө, мэдээлэл өгсөн бол мэргэжлийн хяналтын байгууллагын чиг үүрэгт хамаарахгүй асуудлаар таван дуудлага ирсэн байна.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ