• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Чадавхижуулах сургалт хийгдэж байна

2019 оны 11 сарын 22 340

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас “Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагчдыг чадавхижуулах нь” сургалтыг энэ сарын 20-22-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Сургалтыг Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг, МХЕГ дээр зохион байгуулж байгаа бөгөөд “Улсын байцаагчын ёс зүй, харилцаа хандлага, ёс зүйн дүрэм”, “Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий шаардлага, стандарт”, “Зөрчлийн тухай хуулийн хэрэглээ, цаашид анхаарах асуудлууд” гэсэн сэдвүүдээр хийгдэж байна.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ