• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Засгийн газрыг 101 дүгээр тогтоолыг хэрэгжих хугацааг хойшлууллаа

2016 оны 10 сарын 10 299

“Импортын барааны гарал үүслийн дүрэм шинэчлэн батлах тухай” Засгийн газрын 101 дүгээр тогтоол ирэх 10 дугаар сарын 01-нээс хэрэгжиж эхлэх байсан. Харин Засгийн газрын хуралдаанаар уг тогтоолд өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцэж, тогтоолын хэрэгжих хугацааг 2017 оны 01 дүгээр сарын 01 хүртэл хойшлуулахаар шийдвэрлэжээ.

Дээрх хугацаанд Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хууль болон уг “дүрэм”-д өөрчлөлт оруулах асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, УИХ-д өргөн барихаар бэлтгэж байгаа юм байна. 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ