• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ЗОРЧИГЧДЫН ХАЛУУНЫГ ХЭМЖИХ, ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ ТОГТМОЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

2020 оны 2 сарын 2 213

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын албан хаагчид Улсын ерөнхий байцаагчийн гаргасан “Шинэ коронавирүсийн халдварын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангах" тухай албан даалгаврын дагуу өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байна.

Цагааннуур авто замын шалган нэвтрүүлэх боомтод Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтсийн улсын байцаагчид зорчигчдын халууныг хэмжиж, асуумж авч, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийн ажиллаж байна. Мөн ДЭМБ болон Эрүүл мэндийн яам, чиг үүргийн холбогдох бусад байгууллагуудаас гаргасан зөвлөмжийг танилцуулан сэрэмжлүүлж байна.

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ