• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Мал, ургамлын эрүүл ахуйн хяналтын тогтолцоог сайжруулах төсөл хэрэгжинэ

2017 оны 1 сарын 20 478

 

Шадар сайдын Ажлын алба, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, ХХААХҮЯ-ны Мал эмнэлэг, үржлийн газартай хамтран Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлэх “Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг сайжруулах” төслийн зөвлөлдөх уулзалт боллоо. Уулзалтад Шадар сайдын Ажлын албаны дарга Б.Энх-Амгалан, МХЕГ-ын дарга Н.Цагаанхүү тэргүүтэй албаны хүмүүс оролцов.

Бүс нутгийн худалдааг хөнгөвчлөх зорилгоор мал, ургамлын эрүүл ахуй, хорио цээрийн тогтолцоог сайжруулах энэхүү төслийг хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын Засгийн газраас 1.2 сая, Азийн хөгжлийн банкнаас 15 сая ам.долларын санхүүжилт зарцуулна.  

Төслийн хүрээнд үндсэн гурван бүрэлдэхүүн хэсэг бүхий ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. Тодруулбал, нэгдүгээрт, лаборатори, хяналт шалгалтын байгууламжуудыг шинэчлэх, хоёрдугаарт, хяналт шалгалтын цахим удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх,  гуравдугаарт, УМЭХАБ-ын хяналт, шалгалтыг олон улсын стандартад нийцүүлэх ажил багтаж байгаа юм. 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ