• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Боловсролын хяналтын улсын байцаагчид номын дуу сонсов

2017 оны 2 сарын 9 2968

 МХЕГ-ын  Эрүүл мэнд, Боловсрол, соёлын хяналтын газраас сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад ажиллаж байгаа багшийн сэтгэл зүйн онцлог, сургалтын цөм хөтөлбөр, хүүхэд хөгжүүлэх үйл ажиллагаа, хүн өөрийгөө хэрхэн таних, багаар ажиллах  талаар сургалт явуулж арга зүйн зөвлөмж өглөө.

 Сургалтад нийслэл, дүүргийн боловсрол, соёлын  хяналтын  улсын байцаагч 15, онлайнаар орон нутгийн 16 нийт 31 байцаагч  хамрагдав.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ