• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Буянт-Ухаа боомт дах хилийн мэргэжлийн хяналтын албанд тоног төхөөрөмж хүлээлгэн өгөв

2017 оны 6 сарын 15 1545

МХЕГ-ын дарга, улсын ерөнхий байцаагч Н.Цагаанхүү Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон улсын конвенци, гэрээ, хэлэлцээр, стандартыг хэрэгжүүлэх, олон улсын хүний хөл хориот өвчин, мал амьтны “А” жагсаалтын гоц халдварт өвчин, ургамлын хорио цээртэй өвчин, хөнөөлт шавьж, мэрэгч амьтан, хог ургамал улсын хилээр нэвтрэх, өөрийн оронд болон гадаад улс оронд дамжин тархахаас урьдчилан сэргийлэх, бараа, бүтээгдхүүний чанар, аюулгүйн үзүүлэлт, шаардлагыг хангуулах, аливаа сөрөг нөлөөлөл, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг олон улсын жишигт нийцүүлэн ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор  мэдээлэл сурталчилгааны тоног төхөөрөмжийг Буянт-Ухаа боомт дах хилийн мэргэжлийн хяналтын албанд хүлээлгэн өглөө. 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ