• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ЦӨМИЙН МАТЕРИАЛЫН БҮРТГЭЛ, ХЯНАЛТ СЭДЭВТ СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

2017 оны 10 сарын 13 584

 

Европын Комиссоос хэрэгжүүлж буй “Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй ажиллагаа, цөмийн аюулгүй байдлын баталгааны эрх зүйн орчинг бэхжүүлэх” нь сэдэвт төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотноо энэ сарын 09-13-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Цөмийн материалын бүртгэл, хяналт” сэдэвт семинарт Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас холбогдох чиглэлийн улсын байцаагч нар оролцлоо. 

 

Семинарын хөтөлбөрийн дагуу Европын комиссын мэргэжилтэн болон бусад төрийн байгууллагын албан хаагчидтай хамтран Цөмийн материалыг бүртгэх, хянах журам, Цөмийн материалтай холбоотой, Цөмийн материал хэрэглэгчдэд зориулсан зөвлөмжийн төслийг боловсрууллаа.

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ