• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Амьтан, ургамлыг хамгаалах чиглэлээр цахим сургалт зохион байгууллаа

2017 оны 12 сарын 14 921

МХЕГ Лондоны Амьтан Судлалын нийгэмлэгийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газартай хамтран байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд Монгол орны хууль бус худалдаанд өртөж буй зэрлэг амьтан, ургамлын зүйлүүд тэдгээрийг таньж тодорхойлох арга сэдэвт цахим сургалтыг 21 аймаг, нийслэлийн байгаль орчны 70 –аад байцаагчдад зохион байгуулав. Сургалтаар Монгол орны хууль бус худалдаанд өртөж буй зэрлэг амьтан, ургамлын зүйлүүд тэдгээрийг таньж тодорхойлох аргыг гар утасны аппликэйшн болгон бүтээснийг танилцуулж гар утсандаа хэрхэн суулгах, өдөр тутамдаа хэрхэн ашиглах талаар зааж сургалаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ