• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Ионжуулагч цацрагийн үүсгүүртэй тоног төхөөрөмж импортлогч нарт зориулсан сургалт зохион байгуулагдав

2018 оны 1 сарын 10 1316

 

Цөмийн энергийн тухай болон Зөрчлийн тухай хуулийг сурталчлах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Ионжуулагч цацрагийн үүсгүүр импортлох тусгай зөвшөөрөл” сэдэвт сургалтыг Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын газраас 2018 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр зохион байгуулж, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж импортлох тусгай зөвшөөрөл бүхий 28 аж ахуйн нэгж хамрагдлаа.

Сургалтад Цацрагийн үүсгэгч бүхий рентген төхөөрөмж болон эмнэлгийн бусад тоног төхөөрөмж импортлоход тавигдах шаардлага анхаарах асуудлууд, цацрагийн үүсгүүр импортлох эрхийн тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд бүрдүүлэх материал сэдвээр Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын /ахлах/ байцаагч нар,  “Зөрчлийн тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилт” сэдвээр хуулийн асуудал хариуцсан  мэргэжилтэн тус тус мэдээлэл өгч, асуулт хариулт өрнүүллээ.

Энэхүү сургалт нь ионжуулагч цацрагийн үүсгүүрийг тусгай зөвшөөрөлгүйгээр  импортлох нь Зөрчлийн тухай болон Эрүүгийн тухай хуулийг зөрчсөн үйлдэл болж хуулийн дагуу үйл ажиллагааг зогсоох, өндөр торгууль шийтгэвэр ногдуулах цаашилбал эрүүгийн хуулийн асуудал болохыг импортлогч нарт сэрэмжлүүлсэн үр дүнтэй арга хэмжээ боллоо. 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ