• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

2017 оны 5 сарын 25 232

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

2017 оны 5 сарын 25 174

ЗӨВЛӨМЖ

2017 оны 5 сарын 11 2500

ЗӨВЛӨМЖ

2017 оны 5 сарын 11 1843

ЗӨВЛӨМЖ

2017 оны 4 сарын 20 2315

ЗӨВЛӨМЖ

2017 оны 4 сарын 13 1597

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ