• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ БА ЦӨМИЙН ФИЗИКИЙН ХЭРЭГЛЭЭ

2018 оны 6 сарын 18 424

“Хүнсний аюулгүй байдал” гэж хүн ам амьдралынхаа туршид чанартай, шим тэжээллэг, аюулгүй хүнсийг улсын эдийн засаг, нийгмийн нөхцөл байдал, газар зүйн байршлаас үл хамааран тогтвортой, хүртээмжтэй сонгон хэрэглэх боломж бүрдсэн байхыг хэлдэг....
Хяналт шалгалтаар илэрч байгаа зөрчил, түүнээс урьдчилан сэргийлэх тухай

2018 оны 6 сарын 13 153

МХЕГ-ын Байгаль орчин, газар, геодези, зураг зүйн хяналтын улсын ахлах байцаагч Г.Нарантуяа “ГЕОДЕЗИ ЗУРАГ ЗҮЙ” сэтгүүл 2018 №01(01)...
БНХАУ-Д ЭКСПОРТЛОХ МАХ, МАХАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРҮҮД ЦАХИМААР ХЭРХЭН БҮРТГҮҮЛЭХ ТУХАЙ

2018 оны 6 сарын 11 135

БНХАУ-Д ЭКСПОРТЛОХ МАХ, МАХАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРҮҮД ЦАХИМААР ХЭРХЭН БҮРТГҮҮЛЭХ ТУХАЙ...
СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

2017 оны 5 сарын 25 624

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ