• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ЗӨВЛӨМЖ

2017 оны 4 сарын 20 1937

ЗӨВЛӨМЖ

2017 оны 4 сарын 13 1421

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

2017 оны 4 сарын 13 1867

Ногоон чиглэлд нэгдэцгээе

2017 оны 4 сарын 13 2389

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

2017 оны 4 сарын 5 1846

Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд ИРГЭН та дараах арга хэмжээг ямагт анхаарна уу.

2017 оны 3 сарын 31 1854

• Хавар, намрын хуурайшилттай үед цогтой үнс нурмаа битүү тагтай саванд хийх; • Тамхи, чүдэнзний галыг ил задгай хаяхгүй байх; • Дууссан гал асаагуур /зажигалки/ хээр хөдөө ил задгай хаяхгүй байх ...
ЗӨВЛӨМЖ

2017 оны 3 сарын 23 3120

ЗӨВЛӨМЖ

2017 оны 3 сарын 23 3514

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

2017 оны 3 сарын 23 184

ЗӨВЛӨМЖ

2017 оны 3 сарын 23 5948

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ