• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЕД ХИЙГДЭХ ГЕОДЕЗИЙН АЖИЛ

2019 оны 4 сарын 17 1627

Барилга, байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, авто болон төмөр замын зураг төсөл боловсруулах үед захиалагч, гүйцэтгэгч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд нь тогтоосон хууль, тогтоомж, стандарт, норм дүрмийг хэрэгжүүлэн ажиллана. ...
ЗӨВИЙГ СОНГОЦГООЁ

2019 оны 3 сарын 29 277

ХЭВШИЛ БОЛГОХ 7 МӨРДЛӨГ

2019 оны 3 сарын 27 321

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ