• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

2017 оны 5 сарын 25 598

ЗӨВЛӨМЖ

2017 оны 5 сарын 11 2893

ЗӨВЛӨМЖ

2017 оны 5 сарын 11 2412

ЗӨВЛӨМЖ

2017 оны 4 сарын 20 2634

ЗӨВЛӨМЖ

2017 оны 4 сарын 13 1740

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

2017 оны 4 сарын 13 2301

Ногоон чиглэлд нэгдэцгээе

2017 оны 4 сарын 13 2793

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

2017 оны 4 сарын 5 2265

Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд ИРГЭН та дараах арга хэмжээг ямагт анхаарна уу.

2017 оны 3 сарын 31 2209

• Хавар, намрын хуурайшилттай үед цогтой үнс нурмаа битүү тагтай саванд хийх; • Тамхи, чүдэнзний галыг ил задгай хаяхгүй байх; • Дууссан гал асаагуур /зажигалки/ хээр хөдөө ил задгай хаяхгүй байх ...
ЗӨВЛӨМЖ

2017 оны 3 сарын 23 3355

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ