• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЕД ХИЙГДЭХ ГЕОДЕЗИЙН АЖИЛ

2019 оны 4 сарын 17 870

Барилга, байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, авто болон төмөр замын зураг төсөл боловсруулах үед захиалагч, гүйцэтгэгч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд нь тогтоосон хууль, тогтоомж, стандарт, норм дүрмийг хэрэгжүүлэн ажиллана. ...
ЗӨВИЙГ СОНГОЦГООЁ

2019 оны 3 сарын 29 225

ХЭВШИЛ БОЛГОХ 7 МӨРДЛӨГ

2019 оны 3 сарын 27 244

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ