• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

2017 оны 5 сарын 25 1189

ЗӨВЛӨМЖ

2017 оны 5 сарын 11 3414

ЗӨВЛӨМЖ

2017 оны 5 сарын 11 3321

ЗӨВЛӨМЖ

2017 оны 4 сарын 20 2900

ЗӨВЛӨМЖ

2017 оны 4 сарын 13 2219

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

2017 оны 4 сарын 13 2427

Ногоон чиглэлд нэгдэцгээе

2017 оны 4 сарын 13 2911

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

2017 оны 4 сарын 5 2380

Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд ИРГЭН та дараах арга хэмжээг ямагт анхаарна уу.

2017 оны 3 сарын 31 3281

• Хавар, намрын хуурайшилттай үед цогтой үнс нурмаа битүү тагтай саванд хийх; • Тамхи, чүдэнзний галыг ил задгай хаяхгүй байх; • Дууссан гал асаагуур /зажигалки/ хээр хөдөө ил задгай хаяхгүй байх ...
ЗӨВЛӨМЖ

2017 оны 3 сарын 23 3933

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ