• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ЗӨВЛӨМЖ

2017 оны 4 сарын 20 2947

ЗӨВЛӨМЖ

2017 оны 4 сарын 13 2264

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

2017 оны 4 сарын 13 2449

Ногоон чиглэлд нэгдэцгээе

2017 оны 4 сарын 13 2950

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

2017 оны 4 сарын 5 2401

Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд ИРГЭН та дараах арга хэмжээг ямагт анхаарна уу.

2017 оны 3 сарын 31 3505

• Хавар, намрын хуурайшилттай үед цогтой үнс нурмаа битүү тагтай саванд хийх; • Тамхи, чүдэнзний галыг ил задгай хаяхгүй байх; • Дууссан гал асаагуур /зажигалки/ хээр хөдөө ил задгай хаяхгүй байх ...
ЗӨВЛӨМЖ

2017 оны 3 сарын 23 4070

ЗӨВЛӨМЖ

2017 оны 3 сарын 23 3930

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

2017 оны 3 сарын 23 550

ЗӨВЛӨМЖ

2017 оны 3 сарын 23 6320

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ