• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

НЯНГИЙН ХАЛДВАРААС СЭРГИЙЛЬЕ

2019 оны 3 сарын 28 345

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ