• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ГЕОДЕЗИЙН ХЭМЖИЛТ ХИЙЖ ХЭВШЬЕ

2019 оны 4 сарын 3 227

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ