• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ХАМТДАА СЭРГИЙЛЬЕ

2019 оны 6 сарын 21 1430

Зарим газарт хур тунадас ихээр орж үер буусны улмаас цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур хазайх, унах эрсдэлтэй тул эрчим хүчний хамгаалалтын зурвасын ойр орчмоор зорчихгүй байх, мал бэлчээрлүүлэхгүй байх, бага насны хүүхэддээ хараа хяналт сайн тавих, өөрийн эзэмшлийн шугам сүлжээний аюулгүй байдлаа сайтар ханган гарч болзошгүй осол, аваараас урьдчилан сэргийлэхийг зөвлөж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ